Wady i zalety stosowania mechanizmu podzielonej płatności

W związku z wprowadzeniem w życie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności wiele firm musiało znacznie przeorganizować swoją pracę albo zatrudnić księgowego. Każda faktura o wartości powyżej 15 000 zł zawierająca w swoim zestawieniu towary wrażliwe musi zostać opatrzona oznaczeniem split payment, a środki Vat muszą zostać przelane na odrębne konto. Najlepsze konta firmowe znajdziesz w rankingu na stronie https://www.bank-ranking.pl/ranking-kont-firmowych. Mechanizm ten ma usprawnić proces rozliczania podatników z podatku i zniwelować oszustwa podatkowe. W tym celu sporządzono nawet zestawienie 150 produktów i usług, które najbardziej narażone są na wyłudzenia.

Rozwiązanie to ma wielu zwolenników i przeciwników. Z jednej strony pomaga znacznie kontrolować wpływy z Vat i zapobiegać wyłudzeniom, z drugiej sprawia, że przedsiębiorców dopada często brak płynności finansowej. Poprzez mechanizm split payment środki na rachunku VAT są zamrożone i nie można wykorzystać ich na pokrycie zwykłych zobowiązań czy wydatków związanych z rozwojem firmy. Jedyną możliwością odzyskania przechowywanych na odrębnym koncie pieniędzy jest wniosek o ich zwrot. W przypadku, gdy przedsiębiorca korzysta z podzielonej płatności środki na swoim głównym koncie może mieć już w terminie do 25 dni. Jednak, gdy urząd z pewnych powodów uzna zwrot za nieuzasadniony, może on odstąpić od zwrotu podatku. Następuje to w sytuacji, gdy mamy inne zaległości podatkowe albo istnieje ryzyko, że nie będziemy opłacać zobowiązań w przyszłości.

Niewątpliwą zaletą stosowania mechanizmu split payment jest spójność i przejrzystość dokonywanych transakcji. Ponadto osoba, która korzysta z podzielonej płatności jest traktowana przez urząd skarbowy na korzystnych warunkach, nawet jeśli została wplątana w oszustwa podatkowe. Nie zostanie ukarana za jakiekolwiek uchybienia. Możliwy jest również zwrot podatku VAT w terminie maksymalnie wynoszącym 25 dni. Jest to znacznie ułatwienie, zwłaszcza dla przedsiębiorców dopiero zaczynających swoją przygodę z biznesem.

Z drugiej strony stosowanie osobnego rachunku VAT i rachunku dla kwot netto może powodować zachwianie w płynności finansowej firmy. Najczęściej stosowaną stawką podatku jest bowiem stawka 23%, co oznacza, że nasze wpływy na konto główne staną się o ¼ mniejsze niż wcześniej. W wielu przypadkach takie kwoty są bardzo istotne w rozwoju i przy spłacie podstawowych zobowiązań w przedsiębiorstwie. W dodatku sytuacja komplikuje się, gdy transakcje wykonywane są pomiędzy dwoma podmiotami, z których jeden nie ma obowiązku prowadzenia split payment. W przypadku wielu takich transakcji na koncie VAT pojawia się nadwyżka, którą ciężko jest w przyszłości wykorzystać. Całe szczęście podzielona płatność obowiązująca od 1 listopada wprowadziła możliwość opłacania z tego rachunku również zobowiązań z tytułu np. podatku dochodowego.

https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/split-payment/4695769,Split-payment-co-nalezy-wiedziec-o-podzielonej-platnosci.html